Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 ไปที่หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. 125  

เขียน สมุดเยี่ยม

กลับไปหน้าแรก


ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน สมุดเยี่ยม ของเราครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ

เขียนข้อความลง สมุดเยี่ยม คลิ๊กที่นี่ !!

  ความเห็นที่ 1610  ลงวันที่

 :  29/07/11

ลงเวลา

 :   06:14:03

   ชื่อ  :: อรวรรณ แสนสุข
   อีเมล์  :: nangnoi35@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   เคยไปที่วัดนี้เมื่อเดือนมิถุนายนกับคณะศึกษาดูงานจ.นครพนม
นี่เอง มาถึงวันนี้ก็ยังนึกอยากไปอีกสักครั้งค่ะ ได้รับความรู้มากมาย
โดยเฉพาะความรู้ในศูนย์ ศสมช. แต่ทุกศูนย์ก็เยี่ยมไปเลยค่ะน่านำมาเป็นแบบอย่าง ในครั้งนี้ดิฉันขออย่างเดียวก่อนนะคะ คือในศสมช.ค่ะ ขอบคูณมา ณ ที่นี่ด้วยนะคะ Laughing Laughing

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1609  ลงวันที่

 :  19/07/11

ลงเวลา

 :   10:34:47

   ชื่อ  :: หลานหลวงพ่อ วัดสะแบง
   อีเมล์  :: s-jumpatong@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   พึ่งมีโอกาศมาเยี่ยม แฮ่ แฮ่

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1608  ลงวันที่

 :  17/07/11

ลงเวลา

 :   13:16:02

   ชื่อ  :: ศรายุทธ อันทะไชย์
   อีเมล์  :: sarayut101@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://www.pdc.go.th

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ผมเจยมาวัดโพธิ์การาามเมื่อสิบกว่าปีก่อน มาวันนี้ กระผมได้เรียยนรู้กับท่านเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ หลังจากได้ฟังการนำเสนอจากท่านเจ้าคณะฯ มีมุมมองและข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้
๑)ศูนย์เรียนรู้ที่นี่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนหลายด้าน เช่น ด้านไอที ด้านสภาชุมชน ด้านเงินทุน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒)การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ที่นี่มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชนและหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ ได้ดยีเยี่ยม การดำเเนินงานสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย
๓)ด้านสิทธิชุมชน ที่นี่ได้สร้างผลงานให้ชุมชนเกิดการยอมรับและเข้ามาร่วม อนุรักษ์ฟื้นฟุูจากรียตประเพณี ศิลปวัฒนะรรมอันดีของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
๔)วิถีชุีวิตชุมชน ที่นี้้ได้ออนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตขุมชนหลายด้านเช่น พิธีซำฮะ กิจกรรมลงแขกดำนา กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ อบรมเยเยาวชน อบรมนักศึกษา กศน.
๕)การส่งเสริมประชาธิปไตยในวิถีชุมชน กิจกรรมทั้งหมดของท่านเจ้าคณะอำเภอ สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยที่เชื้อมโยง วิถีชุีวิตชุมชนทุกด้าน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้อ สวัสดิการชุมชน จาีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชาวบ้าน
๖)ด้านการให้ความรู้ ท่านสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หรือการเรียนรู้ตลลอดชีวิตของชุมชน ได้เป็นอย่างดี
๗)ด้านไอที ท่านให้โอกาสชุมชนทุกระดับ ได้เข้ามาศึกษาและใช้ไอทีให้เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสาร
สรุป..ศูนย์เรียนรู้วัดโพธิการาม เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบที่ดีมากๆ อยากให้ทุกอำเภอมีศูนย์เช่นเดียวกันนี้ แต่ละศูนย์ดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เข้มข้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างครบวงจรและทั่วถึง ซึ่งจะเป็นการช่วยกันพัฒนาประเทศในทุกด้าน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีแต่ความสันติสุขได้เร็วขึ้น
ด้วยจิตคารววะและด้วยความปรารถนาดี
ศรายุทธ อันทะไชย์
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง จังหวัดร้อยเอ้็ด

ใช่

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1607  ลงวันที่

 :  17/07/11

ลงเวลา

 :   13:04:49

   ชื่อ  :: นางดวงพร วงศ์ตัว
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   วันนี้คุณแม่มาทำภารกิจที่อำเภอปทุมรัตต์ ที่วัดโพธิการาม บ้านโพธิ์น้อย ได้เรียนรู้จากศูนย์ต่างๆในวัด ซึ่งทำให้ตัวคุณแม่เองรู้สึกว่า จะมีวัดที่มีศูนย์ต่างๆมากมายในจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งเเรกที่เข้ามาก็รู้
สึกดูเป็นเหมือนวัดธรรมดาทั่วไป แต่เมื่อได้เห็นเเล้วก็คิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทดให้อีกหลายๆคนได้รับรู้อย่างตัวคุณแม่
หวังว่าจะได้พากลุ่มสภาองค์กร จังหวัดร้อยเอ็ดมาศึกษาดูงานอีกครั้ง เพื่อจะเป็นประสบการณ์ให้เเก่ตัวเอง หวังว่าคงจะได้รับการต้อนรับจากท่านพระอาจารย์เป็นอย่างมาก ขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ที่ให้ความรู้ต่างๆๆที่ทางวัดมีให้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1606  ลงวันที่

 :  16/07/11

ลงเวลา

 :   19:19:46

   ชื่อ  :: มานพ
   อีเมล์  :: manopll@yahoo.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   มากราบพระอาจารย์ วัดพัฒนาจนผิดหูผิดตา ทำให้คิดว่าความเจริญขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์จริงๆ ก่อนกลับเลยรบกวนอาหารเย็นซะหนึ่งอิ่ม กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1605  ลงวันที่

 :  16/07/11

ลงเวลา

 :   19:18:46

   ชื่อ  :: มานิษา เหล็กไหล
   อีเมล์  :: manisall@yahoo.com
   เว็บไซต์  :: http://www.bangpoon.com

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   วันนี้ อ้อยจัง และพี่นพจัง พี่โก๊ะ ได้มีโอกาสมาเยี่ยมวัดโพธิการม รู้สึกว่าโชคดี ที่ได้มากราบนมัสการ ท่านพระอาจารย์ และได้กราบท่าน อ.สมิท (ครูสอนภาษาอังกฤษที่มสธ.) ท่านมาบวชที่นี่ ถือเป็นโชคดี 2 ต่อ ถ้ามีโอกาสจะมาเยี่ยมชมอีก ที่นี่มีการพัฒนาที่เร็วมาก

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1604  ลงวันที่

 :  14/07/11

ลงเวลา

 :   18:38:10

   ชื่อ  :: Metha Buthdapong
   อีเมล์  :: buthdapong@gmail.com
   เว็บไซต์  :: http://www.watyangnoi.com

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บวัดโพธิการาม Very happy Very happy
แต่ยังไม่เคยไปเยี่ยมชมวัด เมื่อมีโอกาสจะได้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะครับ /\

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1603  ลงวันที่

 :  13/07/11

ลงเวลา

 :   11:07:05

   ชื่อ  :: อลงกรณ์ บุญแสน
   อีเมล์  :: ๋Jack147000@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   Sad Very happy Razz Embarrasedดีใจมากเลยครับที่ได้มาศู้นย์ict

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1602  ลงวันที่

 :  13/07/11

ลงเวลา

 :   11:02:15

   ชื่อ  :: ธีรนาฎ
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ดีใจ ที่ได้เข้ามาในเว็บนี้ Very happy

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1601  ลงวันที่

 :  07/07/11

ลงเวลา

 :   14:17:52

   ชื่อ  :: หัสดื ทัดสา มาจังหวัดร้อยเอ็ด
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ดีใจที่ได้มาเยี่ยม

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1600  ลงวันที่

 :  07/07/11

ลงเวลา

 :   14:16:29

   ชื่อ  :: มลินี เพชรมี
   อีเมล์  :: TMS_boon@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ตอบได้คำเดียวท่ายเยี่ยมมากค่ะ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1599  ลงวันที่

 :  07/07/11

ลงเวลา

 :   14:16:27

   ชื่อ  :: โอรินทร์ ศรีจันทร์
   อีเมล์  :: organic9@windowslive.com
   เว็บไซต์  ::

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ขอบคุณที่ให้ความรู้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1598  ลงวันที่

 :  07/07/11

ลงเวลา

 :   14:15:01

   ชื่อ  :: บาย สมศักดิ์ สิมบว
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   อยากได้ศูนณฺไอชีทีไปอยู่ที่บ้านโนนสาวท ต หนองฃน

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1597  ลงวันที่

 :  07/07/11

ลงเวลา

 :   14:14:23

   ชื่อ  :: นาย ภักดี คำพลแสน
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   สุดยอดครับ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1596  ลงวันที่

 :  07/07/11

ลงเวลา

 :   14:13:11

   ชื่อ  :: ชาญชัย มัยวงศ์ (ผู้ใหญ่บ้านนาเดื่อ จ.นครพนม )
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ดีใจที่ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานที่วัดโพธิการาม

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้