Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 ไปที่หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. 125  

เขียน สมุดเยี่ยม

กลับไปหน้าแรก


ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน สมุดเยี่ยม ของเราครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ

เขียนข้อความลง สมุดเยี่ยม คลิ๊กที่นี่ !!

  ความเห็นที่ 1565  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   13:03:14

   ชื่อ  :: นาย สถิตย์ อินลา
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   เราดีใจที่ได้มาเที่ยวดูงานแห่งนี้ให้ความรู้มากมาย และให้การตอนรับดีมาก มาก ขอขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านที่ต้อนรับพวกเราทุกคนขอบคุณครับ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1564  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   13:02:19

   ชื่อ  :: นางสังวร
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   มีความประทับใจมาก

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1563  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   13:01:40

   ชื่อ  :: พูนทรัพย์ สีนวน
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ออกไปทางด้านนี้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1562  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   13:00:33

   ชื่อ  :: นายเจริญ พรมยิ่ง
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ตอ็งขอขอบคูณ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1561  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   13:00:17

   ชื่อ  :: นางปราณี มี่งขวัญ
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ดีใจมากขอบคะ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1560  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:59:57

   ชื่อ  :: นางสมัย เหลาตีบ
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ประทับใจมากที่มาดูงานในครั้งนี้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1559  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:59:54

   ชื่อ  :: นางวรัญญา พิลาวัน
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   สุดยอดมากการดูงานวันนี้ขอบคุณค่ะ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1558  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:58:10

   ชื่อ  :: นางสาวทัศนีย์ หมื่นจูม
   อีเมล์  :: thadsane_m@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   เป็นสถานที่ศึกษาดูงานที่มีองค์ความรู้ครบถ้วน และดีมาก รู้สึกประทับใจแจะนำความรู้ที่ได้ไป ปรับใช้ในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะ
ขอขอบคุณผู้จัด ทีมวิทยากรที่ต้อนรับอย่างดียิ่ง Laughing

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1557  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:57:32

   ชื่อ  :: สุภาพร เพิ่มพูล
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   มา เยี่ยม มาจาก ตำบล คำสะอาด
รู้สึกดีใจมาก
ขอบคุณมาก

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1556  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:54:55

   ชื่อ  :: คำมุล เพียเอีย
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเรียนรู้ในครั้งนี้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1555  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:54:20

   ชื่อ  :: เรียน ประมูลศิลป์
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   สถานดูงานดีมากฃอฃอบคุณ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1554  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:54:00

   ชื่อ  :: พวงพยอม เชื้อแก้ว
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ประทับใจในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้มาก ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1553  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:52:54

   ชื่อ  :: นายบุณมี แก้วโพนทอง
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ดึมากในการต้อนร้บ ชุมชนเข้มแข้งมาก

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1552  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:52:44

   ชื่อ  :: เกษี แสงกล้า
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   รู้สึกดีมากในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1551  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:52:29

   ชื่อ  :: นางอุบล ร่วมรักษ์
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ดีใจมากๆ ขอบคุณค่ะ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้