Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 ไปที่หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. 125  

เขียน สมุดเยี่ยม

กลับไปหน้าแรก


ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน สมุดเยี่ยม ของเราครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ

เขียนข้อความลง สมุดเยี่ยม คลิ๊กที่นี่ !!

  ความเห็นที่ 1550  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:52:01

   ชื่อ  :: วินัย โสภารักษ์
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   รู้สึกดีมาก ที่ได้รู้ได้เห็น ได้รู้จัก ในสิ่งที่เรายังไม่เคยได้รับรู้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1549  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:51:56

   ชื่อ  :: ไสว แสงกล้า
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ได้รับความรุ้หลายอย่าง

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1548  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:51:41

   ชื่อ  :: นางหนูแดง สายสิงห์
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ดีใจ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1547  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:50:43

   ชื่อ  :: ลำใย
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   พอใจมากคะ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1546  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:50:42

   ชื่อ  :: ศิริกุล หอมไสย
   อีเมล์  :: hc_khamsaad@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   รพ.สต.คำสะอาดมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ รู้ศึกประทับใจมาก ตั้งแต่เดินทางมาถึง ประทับใจในการต้อนรับ การแนะนำ ความเป็นกันเองและงานที่ได้มาเรียนรู้ หวังว่าคงจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบนี้อีกในโอกาสต่อไป

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1545  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:49:37

   ชื่อ  :: นายสุพัฒน์ ล้อมวงค์
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   มีความประทับใจมากตรับผม

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1544  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:48:02

   ชื่อ  :: นายสมบูรณ์ บุญสาร
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ขอบคูณ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1543  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:47:52

   ชื่อ  :: สุบรรณ
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   มาศึกษาดูงานรู้สึกดีมาก ประทับใจในการต้อนรับการการดูแล

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1542  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:46:32

   ชื่อ  :: วาสนา
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ประทับใจมากคะ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1541  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:45:56

   ชื่อ  :: จิตพร หงษ์กลาง
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ประจับใจในการศึกษาดูงานมาก

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1540  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:43:50

   ชื่อ  :: นายกำพล ก้อนตาล
   อีเมล์  :: iun53@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   คณะ อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำบลคำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนครได้รับความรู้ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณคณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1539  ลงวันที่

 :  27/05/11

ลงเวลา

 :   12:42:39

   ชื่อ  :: ปราณี
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   พอใจมาก Very happy Very happy

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1538  ลงวันที่

 :  25/05/11

ลงเวลา

 :   11:24:22

   ชื่อ  :: ศิรินุช สูงสุด
   อีเมล์  :: nuch cdd3@yahoo.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   วันนี้ 25 พ.ค.54 เป็นอีกวันที่เข้ามาเยี่ยม web ของวัดโพธิการาม ไม่ผิดหวังมีเพลงเพราะๆให้ฟังด้วย ขอชื่นชมกับการพัฒนา web ให้น่าติดตามอยู่เสมอ คิดถึงทีมงานของศูนย์เรียนรู้ทุกคนค่ะ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1537  ลงวันที่

 :  24/05/11

ลงเวลา

 :   11:45:38

   ชื่อ  :: นายทองมน ล้อมฤทธิ์ นายสมัย ฉวีวงค์ นายทองดี ฤทธิแผลง
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ดีใจที่ได้มาเยี่ยมชมศูนยการเรียนรู้ชุมชนวัดโพธิการาม ได้รับความรู้ในหลายๆด้าน

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1536  ลงวันที่

 :  24/05/11

ลงเวลา

 :   11:45:13

   ชื่อ  :: นางปราณี วงศ์สมศรี ผู้ใหญ่บ้านหนองฮูน้อย น.ส.วิรุจิตร นนทะภา ผช.ผู้ใหญ่บ้านหนองฮูน้อย นายหลงเลี่ยม อามาตมุลตรี ส.อบต.หนองไผ่
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ได้รับความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะด้าน ICT

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้