Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 ไปที่หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. 125  

เขียน สมุดเยี่ยม

กลับไปหน้าแรก


ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน สมุดเยี่ยม ของเราครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ

เขียนข้อความลง สมุดเยี่ยม คลิ๊กที่นี่ !!

  ความเห็นที่ 1805  ลงวันที่

 :  08/02/13

ลงเวลา

 :   11:02:56

   ชื่อ  :: นางจันทร์ฉาย นิลชัย
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ขอชื่นชมในการบริหารจัดการศูนย์ฯ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1804  ลงวันที่

 :  08/02/13

ลงเวลา

 :   11:02:53

   ชื่อ  :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   คณะอบรมศูนย์เรียนชุมชน จากอุบล มาทัศนศึกษาดูงาน ได้รับแนวคิดใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ขอชื่นชมกิจกรรมที่ดำเนินเป็นความร่วมมือที่ดีของพระสงฆ์ ชาวบ้าน และชุมชน ที่เป็นรูปธรรม

กราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ และขอบคุณคณะกรรมทุกท่านกับการต้อนรับในครั้งนี้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1803  ลงวันที่

 :  08/02/13

ลงเวลา

 :   11:02:22

   ชื่อ  :: นายภคิน ศรีวงศ์
   อีเมล์  :: kurtgiggs@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   จากการศึกษาดูงาน วัดถือเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ได้เป็นอย่างดียิ่ง
ขอน้อมรับไว้ เพือประยุกต์ใช้ในชุมชนต่อไป
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1802  ลงวันที่

 :  08/02/13

ลงเวลา

 :   11:02:02

   ชื่อ  :: ศรัณยพัชร์ ยังธรรมาภิมุข
   อีเมล์  :: ีusbpro2007@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   วันนี้ได้มากับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะผู้นำศูนย์เรียนรู้ชุมชนจากจังหวัดอุบลราชธานี
รู้สึกชื่นชมกิจกรรมของทางวัดมากครับ
ขอเป็นกำลังใจให้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ต่อไปนานๆ Razz

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1801  ลงวันที่

 :  08/02/13

ลงเวลา

 :   10:33:48

   ชื่อ  :: นาย ธงศิลป์ ศรีบู
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   วันนี้ข้าพระเจ้ารู้สึกประทับใจมากที่ได้มาใช้บริการศูนย์

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1800  ลงวันที่

 :  08/02/13

ลงเวลา

 :   10:33:29

   ชื่อ  :: นางผิวพร นัยนิตย์
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ในการเยื่อมสมครั้นีดีมากๆ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1799  ลงวันที่

 :  08/02/13

ลงเวลา

 :   10:33:06

   ชื่อ  :: ไพรวัลย์ คำจริง
   อีเมล์  :: mongpaiwan@gmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ขอขอบคุณในสิ่งดีๆๆที่มอบให้ในวันนี้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1798  ลงวันที่

 :  08/02/13

ลงเวลา

 :   10:31:27

   ชื่อ  :: ประจวบ หงษ์แสน
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ดีมากๆ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1797  ลงวันที่

 :  08/02/13

ลงเวลา

 :   10:30:29

   ชื่อ  :: วิมล มุ่งกลาง
   อีเมล์  :: wawjaja@gmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ข้าพเจ้าได้มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม ประทับใจและAmazing มากๆ ค่ะ และน่าสนใจ ควรค่าแก่การศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอุบลราชธานี

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1796  ลงวันที่

 :  08/02/13

ลงเวลา

 :   10:30:24

   ชื่อ  :: รัชนี จันทสิงห์
   อีเมล์  :: thung_naja@hotmail.om
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ดีมากเลยค่ะ จะทำอย่างไร หมู่บ้านเราจะมีอย่างนี้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1795  ลงวันที่

 :  08/02/13

ลงเวลา

 :   10:27:35

   ชื่อ  :: อรุณี โพธิลุขา
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ทันสมัย และประทับใจมากค่ะ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1794  ลงวันที่

 :  08/02/13

ลงเวลา

 :   10:27:23

   ชื่อ  :: นายพนม พิมพ์รัตน์
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ศุนย์ทันสมัยเเละสะอาดมืความประทับใจ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1793  ลงวันที่

 :  08/02/13

ลงเวลา

 :   10:26:35

   ชื่อ  :: นายดัด บุญเติม
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ขอบอบคุณที่ให้ความรู้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1792  ลงวันที่

 :  08/02/13

ลงเวลา

 :   10:24:40

   ชื่อ  :: อารยา แสนหยุด
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   มีความยินดีที่ได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน Laughing

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1791  ลงวันที่

 :  08/02/13

ลงเวลา

 :   10:24:11

   ชื่อ  :: นางสาวแจ่มจันทร์ ศณีจันทร์
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ดีคะ ส่งเสริมความรู้ด้าน IT ดีคะ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้