Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 ไปที่หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. 125  

เขียน สมุดเยี่ยม

กลับไปหน้าแรก


ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน สมุดเยี่ยม ของเราครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ

เขียนข้อความลง สมุดเยี่ยม คลิ๊กที่นี่ !!

  ความเห็นที่ 1790  ลงวันที่

 :  07/02/13

ลงเวลา

 :   15:47:28

   ชื่อ  :: นางเรณู สังข์ขาว
   อีเมล์  :: Ranoo_007@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม เป็นศูนย์สารสนเทศที่มีความสมบูรณ์ ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชม และยินดีกับชาว อำเภอปทุมรัตต์ที่มีพระคุณเจ้าที่ให้ความสำคัญ เอาใจใส่ดูแลชาวอำเภอปทุมรัตต์และแขกที่มาเยี่ยมเยือนศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความรู้แก่คณะที่มาเยี่ยมชม

นางเรณู สังข์ขาว
ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1789  ลงวันที่

 :  01/02/13

ลงเวลา

 :   16:51:15

   ชื่อ  :: ดร.สามารถ จันทร์สูรย์
   อีเมล์  :: samchansoon2@gmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   วันนี้มาถึงวัดโพธิการามในยามบ่าย
อยู่ไม่ไกลทางทิศใต้เมืองเกินร้อย
นมัสการเจ้าคณะอำเภอที่รอคอย
มาฃ้าหน่อยแต่ฃื่นใจได้เห็นงาน
งานเฉลิมราชท่านบริหารจัดการได้
งานข้อมูลทำด้วยใจเก่งประสาน
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญามีมานาน
กลุ่มฃาวบ้านมาถ่ายทอดตลอดปี

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1788  ลงวันที่

 :  01/02/13

ลงเวลา

 :   16:35:58

   ชื่อ  :: นางสาวภาวิดา นิลพันธ์
   อีเมล์  :: yardcom1@gmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับอย่างดี และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆของกระทรวงวัฒนธรรม Laughing

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1787  ลงวันที่

 :  01/02/13

ลงเวลา

 :   16:34:13

   ชื่อ  :: ปรารถนา มงคลธวัช
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   วันนี้ ได้มาตรวจเยี่ยมเครือข่ายศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดโพธิการาม ขอชื่นชมกับการทำงานของคณะทำงานทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ได้รายงานผลการดำเนินงานของโครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชในปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาคราวหน้าจะได้เห็นถึงพัฒนาการของการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งๆ ขึ้นไป

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1786  ลงวันที่

 :  01/02/13

ลงเวลา

 :   16:34:06

   ชื่อ  :: นางสาวณัฐธิดา แสงชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   วันนี้คณะจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดโพธิการาม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเพื่อชี้แนะแนวทางในการพัฒนาโครงการในปี 2556 ในปี 2556 ทางคณะแนะนำให้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเฉลิมราชหรือพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทานเจ้าคณะอำเภอ ทางคณะขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1785  ลงวันที่

 :  16/01/13

ลงเวลา

 :   16:08:42

   ชื่อ  :: นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ผู้ตรวจราฃการกระทรวงวัฒนธรรม
   อีเมล์  :: pattanai29@gmail.com
   เว็บไซต์  :: http://m-cuture.com

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ผมและคณะได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราฃวัดโพธิการาม อำเภอปทุมรัตต์ได้รับเมตตาจากพระเดฃพระคุณพระครูโพธิวีรคุณ เจ้าอาสาววัดโพธิการามให้การต้อนรับและนำชมสถานที่ ซึ่งสามารถดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริบธรรมและโครงการดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประฃาชน โดยการมีส่วนร่วมของฃุมฃน ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นำชุมชนสู่ความเข้มแข็งได้อย่างน่าชื่นชม
ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระคุณท่านฯ คณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1784  ลงวันที่

 :  13/01/13

ลงเวลา

 :   11:02:07

   ชื่อ  :: ระพีพรรณ บัวผัน ปาล์ม
   อีเมล์  :: palmwhizzo@gmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ความสุขที่ได้รับ ความรู้ที่ได้รับ มากเกินกว่าที่จะยรรยายได้อย่างครบถ้วน รู้เพียงว่าจะจดจำไปตลอด......จะกลับมาที่นี้อีกค่ะ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1783  ลงวันที่

 :  13/01/13

ลงเวลา

 :   11:00:21

   ชื่อ  :: วาสนา ศรีจำปา
   อีเมล์  :: p_pug_dmbr@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   เป็นวัดที่ร่มรื่น และจากการมาสัมผัส วัดที่นี่ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ดียิ่งของชุมชน และผู้มาเยือน

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1782  ลงวันที่

 :  13/01/13

ลงเวลา

 :   10:58:10

   ชื่อ  :: สาทิณี ศิรไพบูลย์ (แบงค์)
   อีเมล์  :: rumourchat_bank@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ชอบวัดนี้มากๆค่ะ จะมาอีกแน่นอน

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1781  ลงวันที่

 :  13/01/13

ลงเวลา

 :   10:56:47

   ชื่อ  :: วิลาสินี อารียะกิจโกศล
   อีเมล์  :: pearsinee@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมเรียนรู้ และร่มรื่น ถึงแม้จะนับถือต่างศาสนาแต่ก็รู้สึกถึงความเป็นมิตรที่ดี และแหล่งรวมความรู้ให้กับชุมชนได้ดีค่ะ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1780  ลงวันที่

 :  13/01/13

ลงเวลา

 :   10:54:15

   ชื่อ  :: เทียนชัย สุริมาศ
   อีเมล์  :: mungwoo_gub@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   มีความสุขตามเเนวทางพุทธศาสนาเมื่อได้มาศึกษาวัดเเละชุมชนแห่งนี้ จะกลับมาเยี่ยมใหม่ครับ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1779  ลงวันที่

 :  25/11/12

ลงเวลา

 :   19:55:07

   ชื่อ  :: พยายามทำดี
   อีเมล์  :: sdarar@kku.ac.th
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   สบายดีกันทุกท่านนะค่ะ ฝนกตกบ่อจ้า เมือนี้ อยู่ทางบ้านน้องตกแฮ้งๆๆ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1778  ลงวันที่

 :  30/10/12

ลงเวลา

 :   13:14:03

   ชื่อ  :: นายสุภาพ พิมพ์เวิน
   อีเมล์  :: dstayyy@gmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   วันนี้ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ อำเภอปทุมรัตต์ โดยท่านนายอำเภอวัยวุฒิ อาศรัยผล นายอำเภอปทุมรัตต์ มอบให้นายกิจจา โฉมวิไล ปลัดอาวุโส อำเภอปทุมรัตต์ มาร่วมถวายภัตรหารเพล และถวายผ้าจำนำพรรษา ที่วัดโพธิการาม (วัดท่านเจ้าคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์)
ข้าพเจ้านายสุภาพ พิมพ์เวิน สาธารณสุขอำเภอปทุมรัตต์ พร้อมด้วยนายแสงมณี มงคลชู ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ร่วมกิจกรรม ที่วัดพร้อมได้เยี่ยมกิจกรรมต่างๆที่วัดโพธิการาม เช่น ศูนย์ ศสมช.ที่วัด (เพื่อให้บริการญาติโยมที่มาวัด) ศูนย์การเรียนรู้ ICT ธนาคารชุมชน ศูนย์เด็กเล็ก กศน.ตำบล ศูนย์สินค้า OTOP ฯลฯ อยากให้ท่านได้มีโอกาสมาแวะเยี่ยมนมัสการ หลวงปู่มา ซึ่งท่านเจ้าคุณ เจ้าคณะอำเภอได้ช่วยแนะนำและบรรยายกิจกรรมต่างไในวัดด้วยตัวท่านเอง
ขอนมัสการ
นายสุภาพ พิมพ์เวิน
นายแสงมณี มงคลชู

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1777  ลงวันที่

 :  10/10/12

ลงเวลา

 :   22:51:37

   ชื่อ  :: นางสาวอรวรรณ สายเสมา
   อีเมล์  :: payoon_koy@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ได้ไปปฏิบัติธรรมมา เมื่อวันที่ 8-10 ต.ค.55 ประทับใจหลาย ๆ อย่างค่ะ หากมีโอกาสจะไปศึกษาและปฏิบัติให้นานมากกว่านี้ค่ะ Very happy

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1776  ลงวันที่

 :  04/10/12

ลงเวลา

 :   15:29:25

   ชื่อ  :: นายวิทยา อันโน
   อีเมล์  :: kuy2367744@gmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ครับ ได้ความรู้มาก มีความสุขมากครับ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้