Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 ไปที่หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. 125  

เขียน สมุดเยี่ยม

กลับไปหน้าแรก


ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน สมุดเยี่ยม ของเราครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ

เขียนข้อความลง สมุดเยี่ยม คลิ๊กที่นี่ !!

  ความเห็นที่ 1760  ลงวันที่

 :  26/06/12

ลงเวลา

 :   10:32:29

   ชื่อ  :: uyrtrfr
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   yher5t

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1759  ลงวันที่

 :  22/06/12

ลงเวลา

 :   09:53:34

   ชื่อ  :: นางสาวเดือนเวสะมูลา
   อีเมล์  :: deuanlove1@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   :กราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูป ดิฉันรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้มาวัดโพธิการามครั้งที่ 3 แล้วคะ ครั้งนี้มาประชุมแกนนำแต่ก็ได้เดินทางมาก่อนล่วงหน้า1คืน1วัน ก็ได้ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆรู้สึกภูมิใจคะ ลืมแนะนำตัวคะมาจากศูนย์ ICT ชุมชนตำบลโกรกแก้ว จ.บุรีรัมย์ ไม่มีรถส่วนตัวแต่อาศัยติดรถเขามาคะ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1758  ลงวันที่

 :  19/06/12

ลงเวลา

 :   11:44:09

   ชื่อ  :: นางเรณู โลโห
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ดีใจคะที่ได้มาใช้บริการที่ศูนย์ict แห่งนี้คะ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1757  ลงวันที่

 :  13/06/12

ลงเวลา

 :   23:01:40

   ชื่อ  :: นายสำราญ ชูเสน
   อีเมล์  :: samraan.choo@gmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

  

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1756  ลงวันที่

 :  26/05/12

ลงเวลา

 :   17:48:55

   ชื่อ  :: นายจรุพล วรวิทยกิจ
   อีเมล์  :: roiet@nso.go.th
   เว็บไซต์  :: http://roiet.nso.go.th

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   รู้สึกประทับใจที่ได้มาเยี่ยมวัดวันนี้ ขอขอบคุณที่ชาวสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมรับประทานอาหารกับท่านรองปลัดกระทรวงไอซีทีพร้มกับชาวบ้านและขอขอบพระอาจารย์มา ณ โอกาสนี้อีกครั้งด้วยความเคารพ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1755  ลงวันที่

 :  26/05/12

ลงเวลา

 :   17:46:43

   ชื่อ  :: นายวรพัฒน์ ทิวถนอม
   อีเมล์  :: tworapat@gmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ได้มีโอกาสมาเยือนศูนย์นี้เป็นครั้งที่ ๒ ก็ยังได้เห็นคุณูประการที่พระอาจารย์มีต่อชุมชนไม่เสื่อมคลาย และรู้สึกว่าจะยิ่งเข้มข้นและเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ก็ยินดีแทนพี่น้อง ลูกหลานของชุมชนน่าอยู่แห่งนี้
วรพัฒน์ ทิวถนอม
รองปลัดกระทรวง ict

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1754  ลงวันที่

 :  23/05/12

ลงเวลา

 :   17:57:21

   ชื่อ  :: นุกูลกิจ กันจู(ติ๊งโน๊ต)
   อีเมล์  :: note_ict@live.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนวัดโพธิการามในวันที่ 23พฤษภาคม 2555 ขอให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยรอบ ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรง ดุแลศูนย์ฯICTชุมชน ให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป อิอิ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1753  ลงวันที่

 :  22/05/12

ลงเวลา

 :   16:37:13

   ชื่อ  :: น.อ.ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์
   อีเมล์  :: surasak.mu@spu.ac.th
   เว็บไซต์  :: http://www.spu.ac.th/teacher/surasak.mu

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ยินดีมากที่ได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดโพธิการาม ผมรู้สึกประทับใจมากที่ได้เห็นศุนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทางศูนย์มีแนวคิดในการพัฒนาศูนย์อีกมาก ขอให้ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนตามที่ตั้งใจไว้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1752  ลงวันที่

 :  22/05/12

ลงเวลา

 :   16:30:37

   ชื่อ  :: สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง
   อีเมล์  :: sunai.setb@gmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ประทับใจมากกับศูนย์เรียนรู้ที่นี่

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1751  ลงวันที่

 :  22/05/12

ลงเวลา

 :   16:29:31

   ชื่อ  :: นาวาเอก สอง เอกมหาชัย
   อีเมล์  :: song.ekmahachai@gmail.com
   เว็บไซต์  :: http://ndwc.go.th

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   เป็นโอกาศดีที่ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมของวัดโพธิการาม ในนามของห้องปฏิบัติการเตือนภัย ยินดีที่ได้เห็นชุมชนที่เข้มแข็ง และมีผู้นำที่น่าทึ่ง

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1750  ลงวันที่

 :  21/05/12

ลงเวลา

 :   17:13:44

   ชื่อ  :: นายวัยวุฒิ อาศรัยผล
   อีเมล์  :: w.arsaiphon@gmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   วันนี้ได้มานมัสการเท่านเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งนายอำเภอปทุมรัตต์ ท่านได้นำชมสถานที่ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ถือว่าเป็นวัดที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีเยี่ยม
ขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1749  ลงวันที่

 :  21/05/12

ลงเวลา

 :   15:33:30

   ชื่อ  :: นาง เรณู โลโห
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ดิฉันได้มาใช้บริการที่ศูนย์ict วัดโพธิการามดืใจมากทื่มืศูนย์ict ไว้บริการชุมชน ใกล้บ้าน : :รักสูนict,มากค่ะ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1748  ลงวันที่

 :  19/05/12

ลงเวลา

 :   20:57:29

   ชื่อ  :: พระครูนิเทศน์วรธรรม
   อีเมล์  :: nonghoy6@yahoo.co.th
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   วันที่ ๑๘ พฤศภาคม ๒๕๕๕ ผมไม่ได้ไปงานหลวงปู่บ้านเหล่าสวนปอ ผมเสียดายมากครับ อาจารย์

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1747  ลงวันที่

 :  04/05/12

ลงเวลา

 :   12:42:49

   ชื่อ  :: นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม
   อีเมล์  :: nununth@yahoo.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   วันนี้ ดิฉันและคณะได้มาเยี่ยม โครงการลานบุญ ลานปัญญา โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพธิการาม ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ ประทับใจในความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน อบต.โพนสูง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดโพธิการาม เป็นประธานโครงการฯ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้นำในการบริหารจัดการ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ทำให้มีกิจกรรมทางด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมจำนวนมาก ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ และเป็นวิถีชีวิตประจำวันของชุมชน เกิดประโยชน์ต่อชุมชน อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่รุ่นลูกหลาน เป็นต้นแบบของโครงการฯ ที่สมควรยกย่อง และส่งเสริมสนับสนุนต่อไป


นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1746  ลงวันที่

 :  04/05/12

ลงเวลา

 :   12:19:18

   ชื่อ  :: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ดีใจที่ได้มาเยี่ยม

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้