สถิติฟอรั่ม ช่วยเหลือ
  • 1865เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

พระสุตตันตปิฏกเล่ม 1

ไดเร็กชั่น
พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่ ๑  
พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่ ๓


พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่ ๔


พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่๕


พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่๖


สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๑


สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๒


สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๓


สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๔


สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๕


อัมพัฎฐสูตร ตอนที่ ๑


อัมพัฎฐสูตร ตอนที่ ๒


อัมพัฎฐสูตร ตอนที่ ๓


โสณทัณฑสูตร ตอนที่ ๑


โสณทัณฑสูตร ตอนที่ ๒


โสณทัณฑสูตร ตอนที่ ๓


กูฎทันตสูตร ตอนที่ ๑


กูฎทันตสูตร ตอนที่ ๒


กูฎทันตสูตร ตอนที่ ๓


มหาลิสูตร


ชาลิยสูตร


มหาสีหนาทสูตร ตอนที่ ๑


มหาสีหนาทสูตร ตอนที่ ๒


โปฎฐปาทสูตร ตอนที่ ๑


โปฎฐปาทสูตร ตอนที่ ๒


โปฎฐปาทสูตร ตอนที่ ๓


สุภสูตร ตอนที่ ๑


สุภสูตร ตอนที่ ๒


สุภสูตร ตอนที่ ๓


เกฎฎสูตร
[mp3=1]http://www.bodhiyalai.org/bodhiyalai/download/Sound_Pra_Tai_Pi_Dok_Ma_Ha_Ju_Lah/Pra_Sut_Tan_Da_Pi_Dok%5CPra_Sut_Tan_Da_Pi_Dok_Book_01/Pra_Sut_Tan_Da_Pi_Dok_Book_01_031.mp3[/mp3]

โลหิจจสูตร
[mp3=1]http://www.bodhiyalai.org/bodhiyalai/download/Sound_Pra_Tai_Pi_Dok_Ma_Ha_Ju_Lah/Pra_Sut_Tan_Da_Pi_Dok%5CPra_Sut_Tan_Da_Pi_Dok_Book_01/Pra_Sut_Tan_Da_Pi_Dok_Book_01_032.mp3[/mp3]

เตวิชชสูตร ตอนที่ ๑

[mp3=1]http://www.bodhiyalai.org/bodhiyalai/download/Sound_Pra_Tai_Pi_Dok_Ma_Ha_Ju_Lah/Pra_Sut_Tan_Da_Pi_Dok%5CPra_Sut_Tan_Da_Pi_Dok_Book_01/Pra_Sut_Tan_Da_Pi_Dok_Book_01_033.mp3[/mp3]

เตวิชชสูตร ตอนที่ ๒
[mp3=1]http://www.bodhiyalai.org/bodhiyalai/download/Sound_Pra_Tai_Pi_Dok_Ma_Ha_Ju_Lah/Pra_Sut_Tan_Da_Pi_Dok%5CPra_Sut_Tan_Da_Pi_Dok_Book_01/Pra_Sut_Tan_Da_Pi_Dok_Book_01_034.mp3[/mp3]


แบ่งปัน แบ่งปัน Tweet
กล่องตอบกลับด่วน

เหลือ255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป