สถิติฟอรั่ม ช่วยเหลือ
  • 1205เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

29 กันยายน 2556ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือนกันยายน

ไดเร็กชั่น

29 กันยายน 2556 พระพุทธิสารมุนี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานในการประชุมคณะสงฆ์ประจำเดือนกันยายน
ที่ห้องประชุมพระราชพรหมจริยคุณ วัดบ้านเปลือยใหญ่
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โอกาสเดียวกันนี้
ได้มอบใบตราตั้งเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองให้แก่
พระมหาปุ่น สิริโสภโณ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง
คณะสงฆ์อำเภอปทุมรัตต์ ก็ขอแสดงมุทิตาจิต ณ โอกาสนี้ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม    ชาธี ภูมิบุญนาค
แบ่งปัน แบ่งปัน Tweet
กล่องตอบกลับด่วน

เหลือ255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป